Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

FAQ – Vyhotovení překladu

Kdy obdržím vyhotovený překlad? Vyhotovený překlad obdržíte v dohodnutém termínu. Termín přitom dohodneme tak, aby Vám maximálně vyhovoval a současně byl reálný. Typický výkon profesionálního překladatele je 8 až 10 normostran za den.

Jak dlouho trvá překlad? Typický výkon profesionálního překladatele je 8 až 10 normostran za den. Pokud Vaše požadavky výrazně přesahují tento výkon, domluvte si termín vyhotovení překladu s pracovníky agentury. Je na nich, aby Vám profesionálně poradili a nabídli optimální řešení. Například je možné na práci na Vašem překladu nasadit několik překladatelů.

Uděláte mi překlad na počkání? V době elektronických komunikací zpravidla není třeba provádět překlad „na počkání“. Většinou lze text k překladu zaslat elektronicky a stejnou cestou jej obdržet zpět. Výjimku tvoří tzv. ověřené překlady, které musí být opatřeny znaleckou doložkou, razítkem a originálním podpisem soudního tlumočníka.

Bude překlad kvalitní? Ano, bude. Zaměřujeme se na překlady nejvyšší kvality. Konkrétně to znamená, že Váš překlad vypracuje pečlivě vybraný a mnohokrát prověřený profesionální překladatel s potřebnými odbornými znalostmi. V ceně překladu je navíc zahrnuta i základní korektura.

Co zahrnuje základní korektura? Základní korektura je prováděna standardně u všech překladů vypracovaných naší agenturou a určených pro český trh. Kromě QA (Quality Assurance, viz samostatná odpověď) zahrnuje kontrolní čtení spojené s pravopisnou korekturou.

Kdo bude text překládat? Ať již se jedná o konvenčně prováděný překlad nebo o překlad s použitím nástrojů CAT, Vašim překladům se budou vždy věnovat kvalitní profesionální překladatelé a korektoři s potřebnými odbornými znalostmi z Vašeho oboru.