Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

FAQ – Platba překladu

Jak počítáte cenu? Cenu počítáme jako součin jednotkové ceny za jednu normostranu a počtu normostran přeloženého textu. Minimální cena odpovídá ceně jedné normostrany.

U překladů prováděných pomocí nástroje CAT je cena počítána jako součin jednotkové ceny za slovo a počtu slov překládaného textu. Opakující se části textu jsou přitom zvýhodněny výrazným snížením jednotkové ceny za slovo.

Kolik stojí překlad jedné normostrany? Cena překladu se liší podle požadované jazykové kombinace. Vyžádejte si náš aktuální ceník, případně požadujte nezávaznou poptávku ceny Vašeho překladu. Poptávku překladu Vám zdarma vyhotovíme obratem.

Jaká je cena za jedno slovo? Cena za slovo se liší podle požadované jazykové kombinace. Vyžádejte si náš aktuální ceník, případně požadujte nezávaznou poptávku ceny Vašeho překladu. Poptávku překladu Vám vyhotovíme zdarma. Vzhledem k tomu, že u překladů účtovaných cenou za slovo poskytujeme slevy na opakování úseků textu, doporučujeme vždy požádat o poptávku ceny agenturu.

Počítáte příplatky za odbornost? Ne. Naše překladatelská agentura neúčtuje žádné příplatky za odbornost textů.

Účtujete expresní příplatek? Expresní příplatky účtujeme pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě se zákazníkem. Obecně ale platí, že našim stálým zákazníkům neúčtujeme žádné příplatky.

Je korektura zahrnuta v ceně? V ceně překladu prováděného naší agenturou je zahrnuta tzv. základní korektura (viz samostatná otázka / odpověď), případné další korektury je nutné objednat a uhradit zvlášť.

Kdy a jak zaplatím? Hotově při osobním předání/převzetí překladu nebo bankovním převodem na základě námi vystavené faktury. U první objednávky je zpravidla nutné uhradit zálohu před zahájením překladu.

Mohu zaplatit bankovním převodem? Samozřejmě. Platba bankovním převodem představuje nejčastější způsob úhrady našich překladů.

Mohu zaplatit kartou? Ne, platební karty pro úhradu překladů prozatím neakceptujeme. Při osobním odběru máte možnost platby hotově, případně můžete svůj překlad zaplatit bankovním převodem.

Musím uhradit překlad při zadávání? Úhrada překladu při zadávání je požadována pouze ve výjimečných případech, například u první zakázky. Standardně jsou překlady hrazeny až po převzetí, a to na základě námi vystavené faktury s dohodnutou dobou splatnosti.

Jak se provádí účtování na zdrojová slova? Při účtování na zdrojová slova je výsledná cena vypočtena jako součin jednotkové ceny za slovo zdrojového textu a počet slov zdrojového textu. Podobně jako jednotková cena za normostranu, rovněž jednotková cena za slovo zdrojového textu zohledňuje příslušnou jazykovou kombinaci. Počet slov zdrojového textu přímo udává většina textových programů.
Při použití nástrojů CAT se zpravidla poskytuje sleva zohledňující stupeň opakování textových segmentů ve zdrojovém textu.