Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

FAQ – Objednávka překladu

Které jazyky překládáte? Jako jedna z velkých překladatelských agentur s celoevropskou působností překládáme všechny evropské jazyky a jejich kombinace a navíc řadu dalších světových jazyků v kombinaci s angličtinou, němčinou a češtinou.

Jak závazně objednat? Stačí e-mail nebo neformální objednávka v průvodním dopise zasílaném s textem určeným k překladu. Se stálými zákazníky standardně dojednáváme způsob objednávky, který splňuje jejich požadavky.

Jak pošlu text? Váš text na překlad můžete zaslat způsobem, který Vám vyhovuje – e-mailem, faxem, poštou, kurýrní službou nebo jej k nám můžete donést osobně.

Jaká je denní kapacita překladatele? Typický výkon profesionálního překladatele je 8 až 10 normostran za den. Není však výjimkou, že denní výkon překladatele je poloviční nebo naopak dvojnásobný.

Jak nakládáte s důvěrnými dokumenty? Naše agentura má zaveden certifikovaný systém práce s důvěrnými informacemi podle normy ISO/IEC 27001, který definuje všechny kroky práce s důvěrnými informacemi a zaručuje, že se Vaše důvěrné informace nedostanou do nepovolaných rukou.

Překládáte webové stránky? Ano, překládáme. Požadavky na překlad www stránek se od klasického překladu mírně liší. Webové stránky na rozdíl od dokumentů obsahují také grafické prvky a takzvané značky (tagy), které definují vzhled a strukturu webu. Tato struktura nesmí být nahodile porušena. Na přání zákazníka lze vyhotovovat překlad přímo ve zdrojovém kódu, kdy se pracuje i s grafikou a značkami. Elementární znalost html (případně jiného jazyka) kódu je v tomto případě pro překladatele samozřejmostí.