Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

Ceny

 • Cenu konkrétní zakázky vám vypočítáme na základě informací, které uvedete ve formuláři Poptávka ceny překladu nebo Poptávka ceny tlumočení.
 • Překlady standardně účtujeme za normostranu cílového textu. Jedna normostrana má 30 řádek po 55 znacích (za znak se považuje i mezera). Tato definice normostrany odpovídá zvyklostem účtování překladů v západní Evropě.
 • Překlady prováděné nástroji CAT (Computer Aided Translations) účtujeme za slovo zdrojového textu. Výhodou je předem přesně dohodnutá výsledná cena.
 • Tlumočení účtujeme paušální cenou za 1 den, který odpovídá 8 hodinám. Když je tlumočení (včetně času vynaloženého na cestu) kratší než 4 hodiny, je účtován tzv. minimální paušál. Překročí-li 4 hodiny, účtujeme paušální cenu za 1 den. Pokud doba tlumočení přesáhne 8 hodin, účtujeme 1/8 denní sazby za každou další započatou hodinu.
 • Konkrétní otázky na ceny vám na požádání ochotně zodpovědí pracovníci naší centrály.

Služby poskytované zdarma

 • poradenská služba odborných pracovníků agentury
 • vypracování projektu překladu, případně tlumočnické akce
 • zapracování překladu do elektronického originálu textu při zachování původní úpravy
 • základní korektura překladu zaměřená na kompletnost, formální správnost a úpravu překladu
 • zaslání překladu poštou formou běžné poštovní zásilky nebo faxem
 • archivace překladu po dobu nejméně 12 měsíců
 • sleva při dodatečném soudním ověření překladu

Výhody pro naše stálé zákazníky

 • optimální spolupráce s překladatelskou agenturou: pověřený pracovník agentury, který osobně odpovídá za zpracování jejich zakázek a který rovněž zajišťuje zpětnou vazbu
 • možnost zadávání zakázek 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu, a to bez jakýchkoli příplatků
 • expresní překlady bez příplatků
 • nejvyšší kvalita překladu a tlumočení: „osobní překladatel / tlumočník“, případně tým tlumočníků a překladatelů, který zná speciální terminologii a požadavky zákazníka
 • zjednodušená možnost tlumočení telefonních hovorů (pomoc při organizaci hovoru, přímé spojení z jakékoli sítě, žádné objednávky a registrace, rozhovor tlumočí „osobní tlumočník“)
 • archivace překladů vyšší úrovně zaručující využití a dostupnost dřívějších textů a dodržení jednotné terminologie