Tlumočení

Tlumočení

Tlumočíme všechny běžné i méně obvyklé jazykové kombinace a veškeré typy akcí.

Jsme schopni zajistit tlumočení kdekoli a kdykoli. Tlumočili jsme v uranovém dole 1 000 metrů pod zemí, postavili jsme tlumočnickou kabinu na vltavském parníku i na ropné plošině v Severním moři a tlumočili jsme nejen v letadle, ale i v horkovzdušném balonu.

Poptat tlumočení

Zajistíme vám

Díky jedinečné síti tlumočníků zajistíme během několika hodin přítomnost profesionálního tlumočníka na kterémkoli místě České republiky. Při tlumočení v zahraničí alternativně nabídneme tlumočníky místní. Zajistíme vám:

  • Simultánní tlumočení
  • Konsekutivní tlumočení
  • Tlumočení soudními tlumočníky
  • Doprovodné tlumočení
  • Tlumočení po telefonu
  • Tlumočnickou a konferenční techniku

Simultánní tlumočení

Simultánní (tj. současné) tlumočení se využívá například na konferencích, kde řečníci a posluchači hovoří několika různými jazyky. Tlumočníci v tlumočnických kabinách tlumočí vystoupení řečníků do dalších jazyků tak, že současně ve sluchátkách poslouchají řečníka a prakticky bez zpoždění překládají do mikrofonu. Každá kabina do svého jazyka. Účastník si do svých sluchátek zvolí jazyk, kterému rozumí. Řečník nedělá přestávky pro přetlumočení jednotlivých úseků jeho projevu.

Výhodou simultánního tlumočení je prakticky nulové zpoždění překladu. Tlumočník musí být schopen současně poslouchat, překládat a hovořit. Simultánní tlumočení je velmi náročné, proto v kabině vždy pracují dva tlumočníci, kteří se střídají přibližně po 15 minutách.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní (tj. následné) tlumočení se využívá například při obchodních jednáních nebo tlumočení u soudu. Při konsekutivním tlumočení tlumočník vyčká, až řečník vysloví část svých myšlenek, a sdělení pak přetlumočí jako celek. Jedno takové sdělení může trvat i několik minut. Řečník s pokračováním projevu vždy vyčká, až bude předešlý úsek přetlumočen. Při konsekutivním tlumočení je nutné počítat s dobou nezbytnou na přetlumočení textu. Konsekutivní tlumočení dlouhých úseků klade vysoké nároky na přesný tlumočnický zápis a na paměť tlumočníka.

Tlumočníci

Využíváme pouze služeb profesionálních tlumočníků, od nichž kromě dokonalého zvládnutí jazyka a tlumočnické profese požadujeme základní odborné znalosti dané problematiky. Díky naší jedinečné síti tlumočníků dokážeme zpravidla během několika hodin zajistit přítomnost profesionálního tlumočníka na kterémkoli místě České republiky.

Poptávka tlumočení

Potřebujete zjistit cenu za konkrétní akci? Vyplňte následující formulář a my vám obratem zašleme naši nabídku.

 

Termín a doba trvání tlumočení