Zpětný překlad

Při zpětném překladu překládá nezávislý překladatel text zpět do jazyka originálu. Porovnáním zpětného překladu s originálem získává zákazník možnost bezpečně ověřit správnost překladu, a to i u jazyků, které neovládá. Tato kontrola se používá u velmi důležitých dokumentů, například některých smluv nebo předpisů pro farmaceutické výrobky. Zpětný překlad nesmí být zaměňován s požadavkem na zapracování následných změn a úprav provedených v překladu zpět do textu originálu.