Veřejná listina

Jedná se o listinu, jež byla vydána orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci, nebo o listinu, která je za veřejnou označena zvláštním předpisem. Ve správním a soudním řízení je u veřejné listiny předpokládána její pravdivost a autenticita. Pozměnit nebo padělat veřejnou listinu je podle zákona České republiky trestným činem. Za veřejnou listinu se například považuje notářský zápis, výstupy z informačních systémů veřejné správy, vysvědčení, diplomy o absolutoriu, výuční listy, vysokoškolské diplomy a další. Vzájemné uznávání veřejných listin je mezi některými státy dohodnuto v bilaterálních smlouvách, existují však i smlouvy mnohostranné. Neověřenou kopii veřejné listiny nelze považovat za oficiální dokument.