Šušotáž

Šušotáž Šušotáž je typ tlumočení, které se podobá kabinovému simultánnímu tlumočení. Nepoužívají se však tlumočnické kabiny. Tlumočník se nachází v těsné blízkosti osob, kterým je cizojazyčný projev určen a které potřebují v danou chvíli jazykovou pomoc. Tlumočník jim šeptem „do ucha“ překládá do cílového jazyka. Šušotáž se tady zpravidla používá jen při omezeném počtu účastníků. V současnosti je tlumočník zpravidla vybaven lehkou tlumočnickou technikou (šeptákem) sestávající z mikrofonu s vysílačem a sluchátek s přijímači pro účastníky. Díky tomu může tlumočit pro podstatně vyšší počet účastníků (zpravidla do 20) a může si v sále najít optimální pozici pro dobrý poslech.

Šušotáž nahrazuje buď konsekutivní tlumočení, aby byl šetřen čas, nebo kabinové tlumočení, aby pořadatel akce šetřil náklady.