Superlegalizace

Superlegalizace – vyšší ověření listin – je úkonem správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina, případně listina, která byla již jednou ověřena za účelem použití v cizí zemi. Superlegalizaci českých listin, které mají být použity v zahraničí, provádí například Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Po něm následuje ověření úředního razítka a podpisu Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a na závěr ověření razítka a podpisu diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, ve kterém má být listina použita. Superlegalizace byla již z části nahrazena tzv. apostilou, která je mnohem jednodušší.