Stylistická korektura

Stylistická korektura se zaměřuje zejména na slohovou část textu. Styl vyjadřování je pak cíleně upraven pro čtenáře, kterým je text určen. Zpravidla je prováděna po základní jazykové korektuře. Výsledný text je posléze čtivější, má logickou strukturu, vysokou jazykovou úroveň a je přehledný. Po korektuře stylistické se v mnoha případech mírně změní celková délka textu.