Soudně ověřené tlumočení

Soudně ověřené tlumočení může byt prováděno pouze soudním tlumočníkem, který byl jmenován některým z krajských soudů v České republice. Nejčastěji se soudní tlumočení užívá při jednáních u notáře, svatebních obřadech, soudních jednáních, oficiálních jednáních na úřadech apod. Soudní tlumočník stvrdí v zápisu z jednání podpisem a razítkem tlumočnické pečeti, že obsah jednání účastníkovi, který neovládá jednací jazyk, doslovně a věrně přetlumočil.