Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení Simultánní (tj. současné) tlumočení se využívá například na konferencích, kde řečníci a posluchači hovoří několika různými jazyky. Tlumočníci v tlumočnických kabinách tlumočí vystoupení řečníků do dalších jazyků tak, že současně ve sluchátkách poslouchají řečníka a prakticky bez zpoždění překládají do mikrofonu. Každá kabina do svého jazyka. Účastník si do svých sluchátek zvolí jazyk, kterému rozumí. Řečník nedělá přestávky pro přetlumočení jednotlivých úseků svého projevu. Výhodou simultánního tlumočení je prakticky nulové zpoždění překladu. Tlumočník musí být schopen současně poslouchat, překládat a hovořit. Simultánní tlumočení je velmi namáhavé, proto v kabině vždy pracují dva tlumočníci, kteří se střídají přibližně po 15 minutách.