Revize překladu

Revize textu (překladu) má za úkol zhodnotit a případně zlepšit jeho kvalitu. Revize překladu se používá u nových a začínajících překladatelů, při pravidelných prověrkách kvality práce překladatelů, a zejména v případě podezření na nestandardní kvalitu překladu, například při odhalení zvýšené chybovosti základní korekturou, nebo i v případě, že klient překlad reklamuje. Revize hledá a přináší odpovědi na řadu otázek, například: Je text (překlad) použitelný pro daný účel? Je překlad věrný? Jsou v překladu gramatické, stylistické, terminologické či jiné chyby? Měl překladatel možnost se případných nedostatků vyvarovat? Lze překlad upravit tak, aby odpovídal představám zákazníka?