Retour

Tlumočníci (zejména v orgánech a na zasedáních EU) obvykle tlumočí z naučeného jazyka do jazyka mateřského. Někteří tlumočníci jsou však natolik schopní, že dokážou překládat a tlumočit i z mateřského jazyka a v rámci příslušné akce tlumočí oběma směry. Tento postup se označuje termínem retour.