Předtisková korektura

Předtisková korektura se provádí u korigovaného a vysázeného textu jako poslední technologický krok před tiskem. Kontroluje se zejména, zda vysázení nezpůsobilo sekundární chyby, například chybné zalomení řádků nebo nesprávné legendy obrázků.