Pravost překladu

Ověření, zda překlad zcela odpovídá originálu, se nazývá pravost překladu. Tuto skutečnost lze potvrdit vypracováním soudního překladu a následným připojením tlumočnické doložky, která garantuje, že se překlad shoduje s originálem. Pro ověření překladu z hlediska jeho pravosti slouží takzvaný institut soudního překladu. Soudní tlumočníci / překladatelé jsou pro tuto činnost jmenováni místně příslušným soudem.