Právní překlad

Jako právní překlady bývají často označovány překlady právních textů a úředních listin. Stejně jako u všech jiných odborných překladů je nezbytné, aby právní překlady prováděli odborně fundovaní překladatelé.