Pomaturitní studium

Pomaturitní studium je jednoleté denní intenzivní studium jazyků se statusem studenta. Pomaturitní studium angličtiny či jiného jazyka si stále udržuje mezi čerstvými absolventy středních škol (pro které je také určeno) velkou oblibu. Při pomaturitním studiu žáci navštěvují jazykovou školu pětkrát týdně, vždy na čtyři vyučovací hodiny denně. Studium většinou probíhá v dopoledních hodinách. Studenti si tuto formu studia volí nejen proto, že pomaturitní studium je velmi intenzivní a během jednoho roku je naučí daným jazykem plynně hovořit, ale i proto, že se k tomuto studiu váže řada dalších výhod.

Nejvýznamnější výhodou je bezpochyby zachování statusu studenta. Se statusem studenta se pojí finanční benefity pro studenty i jejich zákonné zástupce (rodiče). Jde o úsporu na zdravotním a sociálním pojištění, slevu na dani z příjmů a výrazné studentské slevy, např. slevu na městskou hromadnou dopravu či vlaky a autobus. Dále se před studenty otvírá možnost získat na závěr roku mezinárodně platný certifikát o znalosti jazyka, neboť většina z nich na závěr studia skládá jednu z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. Nejpopulárnější mezinárodní zkoušky v pomaturitním studiu jsou zkoušky KET, PET, FCE a CAE, které vydává Cambridge ESOL.

Pomaturitní studium má v naší jazykové škole dlouholetou tradici. Zajišťujeme pomaturitní studium angličtiny, japonštiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny v Praze. Každoročně se ho účastní několik set studentů. Konkrétně najdete naše učebny pomaturitního studia na Praze 1, Praze 2, Praze 4, Praze 5, Praze 6, Praze 9 a Praze 8. Všechny učebny jsou moderně vybavené a nachází se v blízkosti stanic pražského metra.