Počítačem asistovaný překlad, CAT nástroje

Zkratkou CAT (Computer Aided Translation) se označují překlady prováděné s podporou počítače. Profesionální překladatel s odpovídající odbornou znalostí v tomto případě využívá některý ze specializovaných CAT nástrojů. Jedná se o programy pro udržování jednotné terminologie, překladové paměti a slovníky, nástroje pro kontrolu textů a v neposlední řadě také nástroje pro projektový management.

Nasazení CAT nástrojů přináší tyto výhody:

  • úspora nákladů na překladatele, programátory, editory, grafiky a další profese,
  • zkrácení času potřebného k uvedení vašich produktů na nové trhy,
  • zajištění vysoké a trvale udržitelné kvality výsledných dokumentů,
  • kvalitní projektový management,
  • výrazné zjednodušení budoucích lokalizací nových modelů.

K nejčastěji využívaným CAT nástrojům patří Across, SDL Trados, Passolo nebo Transit.