Pilotáž

Pilotáž Jedná se o tlumočení mezi dvěma jazyky, prostřednictvím jazyka třetího. Pilotáž výrazně snižuje počet tlumočníků. Stačí tak například, aby všechny kabiny dokázaly tlumočit z/do angličtiny. Projev v jiném jazyce přetlumočí příslušná pilotní kabina do angličtiny a ostatní kabiny použijí angličtinu jako originál. Není tak nutné mít samostatnou kabinu obsazenou dvěma tlumočníky pro každou jazykovou kombinaci.