Odborná korektura

Odborná korektura představuje kontrolní čtení zkušeným odborníkem na danou problematiku. Cílem korektury je zajistit terminologickou bezchybnost a upozornit na případné věcné neshody. Tuto korekturu často provádí odborník zadavatele (například pracovník filiálky v cílové zemi), který zpravidla mívá širší pravomoci zasahovat do textu překladu. Odborná korektura se typicky provádí u manuálů a příruček a u odborných textů určených k publikování.