Normostrana

Normostrana je textová stránka o pevně stanovené délce. Zpravidla se definuje jako určitý počet znaků (včetně symbolů a mezer, případně bez nich) nebo určitý počet slov. Definice normostrany se přitom může lišit. V České republice se nejčastěji používá 1 800 znaků (včetně symbolů a mezer). V západní Evropě (ale často i u nás) mívá normostrana 1 650 znaků včetně symbolů a mezer. Vzhledem k zaměření na evropské trhy tuto definici standardně používá i naše překladatelská agentura. Orgány Evropské unie pak používají normostranu o délce 1 500 znaků bez mezer. Dle normostrany se určuje cena překladu nebo korektury. Při účtování překladů se zpravidla vychází z počtu znaků překladu (nikoli originálu). Na vzájemný přepočet normostran s různě definovaným počtem znaků stačí trojčlenka. Podstatně obtížnější je přepočet mezi cenami za slovo a cenami za normostranu (případně za řádek), kdy hraje značnou roli konkrétní jazyk, a dokonce i typ textu. Obtížný je rovněž přepočet mezi cenou stanovenou podle textu originálu a cenou stanovenou podle textu překladu. Při těchto přepočtech je nutné vycházet z empirických hodnot. U překladů prováděných pomocí softwarových nástrojů CAT se používá určování délky textu a stanovení ceny překladu podle počtu slov.