Norma ČSN/EN 15038

 

Norma ČSN/EN 15038 přesně definuje požadavky na překladatelské služby, a to od přijetí zakázky přes kvalifikaci překladatele, kontroly a korektury až po doplňkové služby a administrativu překládaných projektů. Povinnou součástí překladů prováděných podle normy ČSN/EN 15038 je kontrola nezávislým překladatelem.