Literární překlad

Literárním překladem se rozumí cizojazyčný překlad úvahy, eseje, beletrie, kritiky a jiných podobných textů, které obsahují výrazný autorský (osobitý) styl a významnou složku estetickou. Literární překlad převádí do druhého jazyka nejen obsah díla, ale také autorovy myšlenky, individualitu jeho stylu psaní, popisné jevy, prostředí místa a jeho atmosféru. Musí také pozitivně (nebo i negativně) působit na čtenářovu fantazii a emoce tak, jak se to děje v originále. Literární překlad je umělecká disciplína. Na rozdíl od jiných typů překladu se může poměrně významně odchylovat od originálu.