Legalizace

Proces legalizace (často též ověření podpisu) slouží k ověření skutečnosti, že osoba, která vydala listinu, ji před ověřující osobou vlastnoručně podepsala nebo již uvedený podpis na listině uznala za vlastní. V případě, že hodláme listinu používat v zahraničí, je třeba přistoupit k tzv. superlegalizaci. Legalizací samotnou se nijak nepotvrzuje pravost či zákonnost listiny. Legalizace je na listině vyznačena úřední doložkou a úředním razítkem. Mohou ji provádět notáři, advokáti, krajské úřady, obecní úřady, újezdní úřady, pošty, hospodářská komora a zastupitelské úřady ČR v zahraničí.