Korektura

Nezbytnou součástí kvalitního zpracování textu je korektura. Výraz korektura pochází z latiny – corriegere. Doslovný překlad tohoto výrazu znamená opravovat. S korekturou se pojí výborná znalost jazyka. Stále však platí jedno základní pravidlo. Je nutné připravit text (ať již překlad, nebo originál) tak, aby měl korektor co nejméně práce. Podle typu textu a způsobu použití textu se volí optimální sada korektur. První korekturu textu si vždy provádí sám překladatel, a to přečtením textu a automatickou kontrolou pravopisu. Následuje tzv. QA (Quality Assurance – systém zajištění kvality), který obsahuje několik zpravidla počítačem podporovaných kontrol, které odhalují chyby v pravopisu, nepřeložené části textu, nejednotnost terminologie, nedodržení předepsané terminologie, odchylky ve formátu textu apod. QA provádíme u každého překladu a je to zahrnuto také v ceně.