Korektura rodilým mluvčím

Zákazník často požaduje korekturu rodilým mluvčím. Rodilým mluvčím se v souvislosti s korekturami rozumí osoba, která se narodila a vyrostla v příslušné zemi a ovládá perfektně nejen jazyk samotný, ale také jeho gramatickou část. Samozřejmostí je cit pro stylistiku a průběžné celoživotní vzdělávání se v daném jazyce. Korektor také musí znát jazyk a terminologii příslušného oboru. Navíc platí, že ne každý rodilý mluvčí je schopen odhalovat a správně korigovat chyby v textu, obdobně jako ne každý Čech může kvalitně korigovat české texty. Korekturu rodilým mluvčím vždy vykonává odborně vzdělaný a profesionální korektor. Cílem této korektury je vytvořit text, který odpovídá formou a stylistikou, jako by jej vytvořil odborně fundovaný rodilý mluvčí.