Korektura druhým překladatelem

Korektura druhým překladatelem neboli srovnávací korektura se provádí na přání zákazníka. Druhý překladatel (korektor) se zaměřuje zejména na věcnou správnost a přesnost překladu. Cílem je zajistit věcně bezchybný překlad. Tuto korekturu velmi často požadují zahraniční zákazníci.
Korektura druhým překladatelem je povinnou součástí překladů prováděných podle normy ČSN/EN 15038.