Korektor

Korektor je člověk, který provádí opravy gramatických, pravopisných nebo stylistických chyb. Práce korektora nemusí souviset pouze s překladatelskou praxí. Můžeme se setkat s korektorem knih, novinových článků nebo odborných publikací. Korektor také přihlíží na oborovou shodu, správnost použití technických výrazů a odbornou stránku daného textu. Kompletní jazyková korektura zahrnuje opravu lexikálních, morfologických a syntaktických chyb.