Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení Konsekutivní (tj. následné) tlumočení se využívá například při obchodních jednáních nebo tlumočení u soudu. Při konsekutivním tlumočení tlumočník vyčká, až řečník vysloví část svých myšlenek, a sdělení pak přetlumočí jako celek. Jeden takový úsek může trvat i několik minut. Řečník s pokračováním projevu vždy vyčká, až bude předešlý úsek přetlumočen. Při konsekutivním tlumočení je nutné počítat s dobou nezbytnou na přetlumočení textu. Konsekutivní tlumočení dlouhých úseků klade vysoké nároky na přesný tlumočnický zápis a na paměť tlumočníka.