Komunitní tlumočení

Komunitní tlumočeníKomunitní tlumočení probíhá v běžných každodenních situacích v rámci nějaké specifické komunity. Tento typ tlumočení vyžaduje od tlumočníka citlivou volbu vhodných jazykových prostředků ke komunitě, citlivý a zralý přístup. Tlumočník je často svědkem velmi osobních jednání, která mohou být až nepříjemná a velmi vyčerpávající. Jde o náročnou profesi, ke které je třeba mít kromě dokonale zvládnuté tlumočnické profese i znalosti z oblasti psychologie, empatii a schopnost porozumět komunitě, ze které klient pochází. Setkáme se například s komunitním tlumočením pro cizince na úřadech nebo cizinecké policii. Takovýto tlumočník se snaží mimo jiné být klientovi oporou a poradit mu v situacích, na které není připraven a není schopen se bránit v rodném jazyce. Do oblasti komunitního tlumočení spadá také tlumočení pro neslyšící.