Kabinové tlumočení

Kabinové tlumočeníTlumočník, resp. dvojice tlumočníků pro každý jazyk, sedí ve vlastní tlumočnické kabině, případně malé místnosti zvukově oddělené od prostoru v sále. Originální zvuk tlumočníci dostávají do sluchátek, tlumočí do mikrofonu. Tlumočí simultánně. Hovoří bez zpoždění zároveň s řečníkem. Kabinové tlumočení je rychlé a velmi kvalitní. Využívá se při nejrůznějších příležitostech, zejména na konferencích, přednáškách a sympoziích. Účastníci buď přímo poslouchají řečníka, nebo jeho tlumočený projev ze sluchátek.