Jazykové kurzy

Jazykové kurzy jsou nejrozšířenější formou studia cizího jazyka. Lidé chtějí rozvíjet své jazykové dovednosti při aktivní komunikaci a zároveň hledají někoho, kdo by jim opravoval chyby a vysvětlil pravidla užití cizího jazyka, a proto hledají pro sebe či svou rodinu právě jazykový kurz. Zřizovatelem jazykových kurzů bývá zpravidla jazyková škola, která vytváří osnovy kurzů, zaměstnává jazykové lektory a zajišťuje administrativní stránku kurzů.

Studenti často bojují s určitou psychologickou bariérou – mají obavy, že okolí bude na jejich chyby reagovat negativně či posměšně. Kvalitní lektor v jazykovém kurzu dokáže vytvořit přátelskou studijní atmosféru a díky tomu studenti svůj ostych během krátkého času překonávají. Moderní výukové postupy, kombinované s multimediálními prostředky, pak výuku jazyků v jazykovém kurzu zefektivňují a tím studenty motivují k dalšímu studiu.

Jazykové kurzy se dle své formy, intenzity a zaměření dělí na mnoho typů. Skupinové neboli také veřejné jazykové kurzy jsou otevírány pro skupinku lidí, která se učí jazyku společně. Individuální jazykové kurzy, jak už název napovídá, se zaměřují na individuální přístup ke studentovi. Pomaturitní studium je zvláštní formou jazykových kurzů, určených pro specifickou skupinu studentů – maturantů, kteří právě ukončili střední školu. Mezi další typy jazykových kurzů patří například letní, resp. prázdninové kurzy, odborné kurzy nebo e-learningové kurzy.

Navštěvovat jazykovou školu a rozvíjet či alespoň udržovat znalosti cizích jazyků je v současnosti velmi populární. SPĚVÁČEK jazyková škola otevírá jazykové kurzy pro veřejnost v mnoha jazycích a pomaturitní studium v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a japonštině. Dokáže také zajistit individuální jazykový kurz v jakémkoli světovém jazyce.