Jazyková korektura

Jazyková korektura je korektura samotného textu překladu. Provádí ji profesionální jazykový korektor. Podle dohody se zákazníkem může mít korektura různý rozsah a hloubku. Rozlišujeme korektury pravopisné, gramatické, typografické nebo stylistické.