Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

ČSN ISO 9001

Certifikát ISO 9001 zaručuje, že daná společnost – například překladatelská agentura či jazyková škola – má zaveden funkční systém řízení kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001. Samotná zkratka ISO znamená International Organization for Standardization neboli mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Původ normy ISO 9001 nalezneme ve Velké Británii, odkud se rozšířila po celém světě. Norma se zabývá především principy řízení dokumentace, infrastruktury a lidských zdrojů. Certifikací podle ISO 9001 sdělujete společnostem, které sdílejí podobné hodnoty jako vy, jak je pro váš podnik kvalita důležitá. Norma jasně ukazuje, že kvalita a spokojenost zákazníků je u vás na prvním místě, a prokazuje, že jste své podnikání založili na progresivní strategii. Norma ČSN EN ISO 9001 je natolik univerzální, že se dá aplikovat na většinu odvětví lidské činnosti, produkci kvalitních výrobků nebo služeb.