Glosář

Glosářem se rozumí seznam vybraných pojmů, tedy jakási forma slovníku. Jedná se zpravidla o slova z jednoho určitého oboru, jejichž význam není zcela jednoznačný, a proto glosář nabízí jejich výklad. V překladatelské praxi se glosář využívá pro konkrétního zákazníka nebo obor k shromáždění slov či slovních spojení spolu s jejich preferovanými překlady. Použití glosáře přispívá k ucelenosti a jednotnosti jazykové terminologie.