Fyzická strana

Fyzická strana je skutečná stránka, například formátu A4. Pojem fyzická strana vymezuje určitou plochu, ale neříká nic o množství textu, který je na ní umístěn. Pro poptávku překladu se proto užívá normovaná strana neboli normostrana, která je definována jako pevně stanovené množství textu.