Cheval

Chevalem se označuje tlumočník, který tlumočí střídavě ve dvou tlumočnických kabinách a tlumočí tak ze dvou jazyků. Díky tomu lze ušetřit náklady na tlumočení. Obvykle se však tlumočení účastní vždy tolik tlumočníků, aby byly v každé kabině trvale dva tlumočníci. Výraz cheval pochází z francouzského slova kůň.