Asymetrické tlumočení

Asymetrické tlumočeníV případě, že jsou posluchači schopni rozumět i jinému než svému mateřskému jazyku, například angličtině a němčině, může tlumočení směřovat pouze do těchto aktivních jazyků. Není tedy třeba nasazovat tlumočníky pro všechny mateřské jazyky. Asymetrické tlumočení je tedy jednou z možností, jak vystačit s menším množstvím tlumočníků. Jedinou podmínkou je znalost posluchačů alespoň jednoho z aktivních jazyků.