Apostila

Apostila je doložka, která se připojuje k úředním listinám, které mají být použity v jiné členské zemi EU. Prokazuje ověření podpisu a razítka pro použití dokumentu v zahraničí. Za opatření listiny touto doložkou se v České republice účtuje správní poplatek ve výši 100 Kč. Apostila ve své podstatě úzce souvisí se superlegalizací, a v případech určených mezinárodními dohodami ji nahrazuje. Listina opatřená apostilou již nemusí být ověřena zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí. Konečné ověření se provede v zemi, v níž byla listina vystavena. Tento úkon provádí zpravidla příslušné ministerstvo zahraničních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Apostila musí být sepsána v úředním jazyce státu, v němž byla vystavena. Velmi často je tedy třeba pořídit soudní překlad do příslušného jazyka státu, ve kterém má být listina použita. S apostilou se například často setkáme u rodných listů vystavených Čechům narozeným v zahraničí. Apostilu deklaruje Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva), která byla přijata v Haagu 5. října 1961.