Profesionální překlady – čeština

Překlady do češtiny jsou zdánlivě jednoduché. Současně představují nejžádanější jazykovou kombinaci. U textů, na kterých záleží, musí být překladatelé skvělými češtináři, navíc odborně specializovaní a musí se překladatelství věnovat s plným profesním nasazením.

U mnoha textů se nároky na úroveň jazyka dramaticky snížily. V textové zprávě nebo běžném e-mailu dnes obecně tolerujeme překlepy, a dokonce i gramatické chyby. Texty, kterými se prezentujeme na veřejnosti, které mají dokumentovat kvalitu našich výrobků a služeb, by však měly být i dnes na nejvyšší úrovni.

Již téměř čtvrt století pro Vás zajišťujeme špičkové překlady do češtiny. V čem jsou špičkové?

Překládají je profesionální překladatelé s potřebnými odbornými znalostmi a korigují je odborní korektoři.

  • Překladatelství je vysoce odborná profese. Ne každý rodilý mluvčí češtiny je dobrým překladatelem. Ani každému Čechovi nesvěříme sepsání odborného právního textu nebo lékařské zprávy. Naši překladatelé své profesi dokonale rozumějí.
  • Překladatel musí dobře ovládat oba jazyky. Musí být rodilý mluvčí a současně naprosto přesně rozumět textu, který má překládat. V České republice žije nespočet Čechů, kteří se nikdy nenaučí správně stylisticky a gramaticky formulovat texty ve své mateřštině. Naši překladatelé k nim nepatří.
  • Překladatel musí navíc rozumět příslušnému oboru. Každý ví, že odborné právní texty píše právník, technické manuály technik a zdravotní zprávy lékař. Totéž by mělo platit i pro překladatele příslušných odborných textů.
  • Stále platí, že každý člověk dělá chyby. Proto také všechny překlady pečlivě kontrolujeme. Na korektory proto klademe stejně přísné požadavky jako na překladatele.

Chcete mít s překlady co nejméně práce?

Požadované termíny

Kontaktní údaje

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.