Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

Ověřené překlady

Překlad pro úřední účely se nazývá ověřený překlad a musí splňovat kritéria daná zákonem č. 444/2011 Sb., o znalcích a tlumočnících. Můžete se také setkat s pojmenováním soudní překlad, úřední překlad nebo překlad s razítkem.

Poptat ověřený překlad

 

UPOZORNĚNÍ: V návaznosti na aktuální situaci se šířením COVID-19 jsme od 16. března do odvolání omezili osobní zadávání ověřených překladů na našich pobočkách. V případě potřeby nás neváhejte oslovit s poptávkou/zadáním e-mailem nebo telefonicky. 

Jak to probíhá?

Ověřený překlad může vyhotovit pouze soudní tlumočník, který je jmenován krajským soudem. Ten svým ověřením stvrzuje, že přeložený dokument odpovídá originálu. Ověřený překlad je spojen s originálem (případně s jeho notářsky ověřenou kopií) a je opatřen tlumočnickou doložkou, psanou ve stejném jazyce jako přeložený dokument, kulatým razítkem (pečetí) a podpisem soudního tlumočníka.

Které dokumenty se překládají ověřeně?

Jako ověřené překlady se zpracovávají například notářské zápisy, soudní rozhodnutí, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodních rejstříků, osobní doklady, a to například doklady o vzdělání, rodné, oddací a úmrtní listy, závěti, dokumenty pro komunikaci se zahraničními úřady a institucemi, technické průkazy k vozidlům apod.

Soudní tlumočnictví

Při jednání cizích státních příslušníků před notáři provádí soudní tlumočník tzv. ústní překlad projednávané listiny nebo celého notářského zápisu. V takovém případě zahraničnímu účastníkovi jednání přetlumočí obsah dané listiny. Svým podpisem a otiskem kulatého razítka pak stvrzuje, že příslušnou listinu cizinci přesně a doslovně ústně přeložil.

Jednání cizích státních příslušníků, kteří neovládají češtinu, před soudy a notáři, případně při rozhodování představenstev a dozorčích rad společností za účasti notáře, musí být vždy tlumočeno soudním tlumočníkem. Svým podpisem a otiskem kulatého razítka pak v úředním zápisu z jednání stvrzuje, že příslušné jednání cizinci přesně a doslovně přetlumočil.

Chcete mít s překlady co nejméně práce?