Ověřené překlady FF Test

Potřebujete úředně přeložit dokumenty? Využijte služeb našich soudních překladatelů, kteří vám vyhotoví úřední překlad (s doložkou a kulatým razítkem). Vyberte si ze široké škály jazykových kombinací tu svoji.

Ověřené překlady od agentury SPĚVÁČEK

0
Úředně ověřených stránek za rok
0
Překládaných jazyků
0
Spokojených zákazníků každý rok

U jakých dokumentů nejčastěji provádíme ověřený překlad?

Úřední dokumenty

 • Notářské zápisy
 • Soudní rozhodnutí
 • Výpisy z rejstříku trestů
 • Výpisy z obchodních rejstříků
 • Dokumenty pro zahraniční instituce
 • Certifikáty
 • Obchodní smlouvy

Osobní dokumenty

 • Rodné listy
 • Oddací listy
 • Úmrtní listy, závěti
 • Lékařské zprávy
 • Technické průkazy k vozidlům
 • Osobní doklady
 • Doklady o vzdělání

Do jakých jazyků?

Spolupracujeme pouze s prověřenými soudními překladateli. Překládáme všechny evropské i světové jazyky a jejich kombinace.

Jak ověřený překlad probíhá?

1

Zadáte nám ověřený překlad svého dokumentu. Abychom ověřený překlad mohli provést, budeme potřebovat originální dokument či jeho kopii (nejlépe ověřenou).

2

Váš dokument přeloží soudní překladatel (neboli soudní tlumočník). Ten svým ověřením v závěrečném kroku stvrdí, že vyhotovený překlad odpovídá dodanému originálu.

3

Provedeme finální kontrolu a grafickou úpravu přeloženého dokumentu.

4

Soudní překladatel vše ještě jednou zkontroluje, pevně spojí originál s překladem a doložkou. Poté správnost finálně ověří podpisem a kulatým razítkem.

5

Hotový ověřený překlad pro vás bude připraven na naší pobočce. Vedle osobního vyzvednutí nabízíme i možnost zaslání dokumentů doporučeně poštou nebo kurýrní službou.

Klienti o nás říkají:

Často se ptáte:

Cena ověřeného překladu závisí na jazykové kombinaci a rozsahu daného textu. Pokud nám text zašlete k náhledu (např. naskenovanou kopii), obdržíte obratem naši cenovou nabídku.

Zadání ověřeného překladu u nás vám přináší hned několik výhod.

 • Poradíme vám, jak nejlépe postupovat, a vše za vás vyřídíme.
 • Ověřené překlady zajišťujeme denně. Dokážeme proto vybrat soudního tlumočníka, který se pro váš překlad nejvíce hodí, a dojednat s ním vše potřebné.
 • Ani soudní tlumočník není neomylný. Kontrola, kterou provádíme u každého ověřeného překladu, odhalí případná formální pochybení a ušetří vám případné nepříjemnosti.

Zpravidla je požadována platba předem (hotově nebo na účet) při zadání překladu.

Termín vyhotovení překladu vždy záleží na rozsahu dokumentu a jazykové kombinaci. Obecně platí, že se vždy maximálně snažíme vyhovět požadavkům klienta. Pokud nám originál předem zašlete v elektronické formě, můžeme začít s prací na překladu okamžitě po vašem odsouhlasení cenové nabídky a případné úhradě. Tím se celý proces výrazně urychlí.

Při zaslání poptávky, tak abychom vám mohli zaslat cenovou nabídku, je možné dokument zaslat v různých formátech na náš e-mail. Pro vyhotovení ověřeného překladu je ale potom nutné nám doručit originální dokument nebo jeho kopii (nejlépe ověřenou). Jelikož vázání překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho ověřenou kopii.

Ověřený překlad obdržíte vždy v tištěné podobě. Originální dokument je neodlučitelně svázán s překladem a opatřen doložkou, podpisem a pečetí (úředním kulatým razítkem se státním znakem) překladatele. Nejčastěji je překlad vázán trikolorovou šňůrkou, ale může být také prošit sešívačkou apod. Tlumočnická doložka obsahuje potvrzení tlumočníka, že je jmenován soudem k vyhotovování ověřených překladů – je zde uvedeno, kdy a který soud jej jmenoval, dále je zde uvedeno, pod jakým číslem je překlad zanesen do tlumočnického deníku tlumočníka, který překlad vyhotovil.

Chci ověřený překlad

Požadované termíny

Kontaktní údaje

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.