Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

Zdravotnictví

Zajišťujeme široké spektrum překladů pro farmaceutické společnosti, výrobce a dodavatele zdravotnické techniky i pro nemocnice.preklady-obory-zdravotnictvi

Pro farmaceutické společnosti překládáme například webové prezentace, propagační materiály, texty na obaly a příbalové letáky, atesty léků, dokumenty pro povolovací řízení a klinické studie, lékařské zprávy a také nejrůznější druhy smluv.

Pro výrobce a dodavatele zdravotnické techniky realizujeme rozsáhlé mnohojazyčné projekty překladů dokumentace a manuálů ke speciálním zařízením pro diagnostiku a léčbu, aplikace implantátů nebo provádění zákroků. Nástroje CAT zde zajišťují 100% správnost a jednotnost terminologie a maximální využití dříve překládaných dokumentů.

Pro nemocnice kromě odborných překladů zajišťujeme také asistenční službu tlumočení v příslušném zdravotnickém zařízení, případně tlumočení po telefonu. Odborně fundovaného tlumočníka dokážeme do konferenčního hovoru připojit za méně než pět minut. Naše služby jsou zpravidla zajišťovány na základě smluv, které přesně stanovují parametry každé poskytované služby a jsou součástí mezinárodní certifikace zdravotnického zařízení.

Výběr překladatelů a korektorů

Překlady pro zdravotnictví zajišťují především odborníci z tohoto oboru, kteří jsou vybavení potřebnými jazykovými znalostmi. Mezi našimi překladateli naleznete jazykově fundované farmaceuty, chemiky, lékaře i odborníky s technickým vzděláním, kteří mají osobní zkušenosti s obory a specializovanými zařízeními, o kterých překládají.

Překlady s ověřením – součástí překladu může být také jeho soudní ověření. Dlouhodobě spolupracujeme s prověřeným týmem soudních tlumočníků. Ověřené překlady procházejí speciální kontrolou, která prakticky eliminuje následné nepříjemnosti s drobnými formálními nepřesnostmi překladu. Rychlost vypracování ověřených překladů vás příjemně překvapí.

Někteří zákazníci, zejména farmaceutické společnosti a společnosti, které se specializující na klinické studie, využívají překlad s certifikační doložkou, která obsahuje záruku za kvalitu překladu a identifikuje překladatele a korektora.

Systém bezpečnosti informací – chrání všechny důvěrné informace našich zákazníků proti ztrátě a zneužití v průběhu celého procesu vypracování překladu. Systém plně odpovídá požadavkům mezinárodní normy ISO/IEC 27001. Od ledna 2010 je v předepsaných intervalech certifikován nezávislým auditorem.

Zákazníci

Naše překladatelské služby využívají farmaceutické společnosti, výrobci a dodavatelé zdravotnické techniky, nemocnice a zdravotnická zařízení a v neposlední řadě i sami pacienti.

 Vybrané reference:

Příklady spolupráce:

BEZNOSKA: Příprava (překlady včetně všech úrovní korektur) řady jazykových mutací dokumentace (příbalové letáky, návody na operaci, certifikáty, osvědčení, smlouvy atd.) kloubních náhrad pro expanzi úspěšného českého výrobce na zahraniční trhy.

Parexel International: Komplexní dlouhodobá spolupráce – specializované překlady právně závazných lékařských textů z oblasti klinického výzkumu. V naprosté většině se jedná o ověřené překlady a překlady opatřené certifikační doložkou.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: Komplexní jazyková spolupráce s mezinárodně certifikovanou nemocnicí. Tlumočnické služby pro vybrané jazyky se smluvně závaznými parametry tak, aby byla zaručena kvalitní komunikace s pacienty, kteří nehovoří česky, dále odborné překlady a odborně zaměřená výuka jazyků.

Poptávka překladu

Cenovou kalkulaci vám zašleme v řádu několika hodin.