Technika

Překládáme veškeré typy textů, které tento sektor požaduje. Nejčastěji se jedná o překlady a lokalizace technické dokumentace, návodů k obsluze a údržbě nejrůznějších zařízení. Plně přitom využíváme nástrojů CAT, které umožňují dlouhodobé udržení jednotné terminologie a stylu, mají krátké dodací lhůty a současně i atraktivní ceny.

Pro tuto oblast jsou typické rozsáhlé projekty, které překládáme z jednoho zdrojového jazyka do několika cílových jazyků. Samozřejmostí je vytváření glosářů a správa jednotné firemní terminologie ve všech překládaných jazycích.

Kromě odborných technických textů zajišťujeme překlady všech typů dokumentů, například reklamní a marketingové texty, materiály pro statutární orgány společnosti, výroční zprávy, úřední listiny a obecně závazné předpisy. Nabízíme také veškeré tlumočnické služby.

Našimi zákazníky jsou výrobci a obchodní společnosti z celého sektoru strojírenství a elektrotechniky, od automobilového průmyslu přes IT, výrobní stroje až po zdravotnickou techniku. Spolupracujeme rovněž se subdodavateli, dovozci a prodejci.

Samostatnou a velmi významnou oblast tvoří překladatelské služby pro stavebnictví. Typické jsou překlady vázané na konkrétní stavební projekt. Postaráme se o překlad webových prezentací a propagačních materiálů s popisem staveb, textů pro výběrová řízení, odborných posudků a projektové dokumentace včetně zpráv specialistů. Zpracujeme také podklady pro územní rozhodnutí a stavební povolení a nejrůznější druhy smluv.

Výběr překladatelů a korektorů

Pro technické překlady a lokalizace používáme především jazykově fundované techniky odpovídající specializace a překladatele, kteří se na příslušný technický obor dlouhodobě zaměřují a kteří zpravidla překládají do svého mateřského jazyka.

Vybrané reference:

Příklady spolupráce:

FFG EUROPE: Komplexní služby zahrnující především překlady technické dokumentace, zejména návodů k obsluze a údržbě obráběcích strojů včetně dokumentace řídicích jednotek, do mnoha světových jazyků.

Lokomotivy Vectron: Technické překlady a lokalizace rozsáhlé technické dokumentace pro obsluhu a údržbu lokomotiv do několika evropských jazyků, které byly realizovány v několika etapách.

BEZNOSKA: Příprava řady jazykových mutací dokumentace (příbalové letáky, návody na operaci, certifikáty, osvědčení, smlouvy atd.) kloubních náhrad pro expanzi úspěšného českého výrobce na zahraniční trhy.

Poptávka překladu

Cenovou kalkulaci vám zašleme v řádu několika hodin.

Požadované termíny

Kontaktní údaje

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.