Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

Firemní zákazníci

Firemní zákazníci – reklamní a marketingové agentury, mezinárodní advokátní kanceláře, banky a finanční instituce, české i nadnárodní obchodní a výrobní společnosti – tvoří základ portfolia našich zákazníků.

Pro tyto společnosti je typická dlouhodobá spolupráce na základě vzájemné důvěry a dokonalé znalosti problematiky zákazníka. Často se rovněž provádí aktualizace dříve vytvořených a přeložených dokumentů. Požadované služby zahrnují překlady jednotlivých dokumentů i komplexní jazykovou podporu včetně správy jednotné terminologie. Překládané texty jsou velmi různorodé. Jedná se o korespondenci, překlady smluv a finančních zpráv, reklamní kampaně či webové prezentace. Podstatnou část služeb tvoří korektury.

Tlumočíme konference, semináře, školení, veškeré typy jednání a zasedání statutárních orgánů společností. Tlumočíme také při arbitrážích a soudních jednáních. Používáme špičkovou tlumočnickou a konferenční techniku.

Velmi důležitou část naší nabídky tvoří specializovaná firemní výuka jazyků.

Výběr překladatelů a korektorů

Od našich překladatelů a korektorů požadujeme více než dokonalé zvládnutí jazyka a překladatelské profese, musí mít také odbornou kvalifikaci pro danou problematiku. Samozřejmostí je, že každý zákazník má svůj stálý tým překladatelů a tlumočníků, kteří dokonale ovládají jeho firemní problematiku a terminologii.

Vybrané reference:

Příklady spolupráce:

T-Mobile: Spolupráce, která byla zahájena při přípravě nabídky na licenci mobilního operátora v polovině devadesátých let, trvá dodnes. V současnosti zajišťujeme zejména překlady právních dokumentů, odborných technických materiálů a marketingových textů včetně korektur.

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka: Komplexní překladatelské služby, zejména překlady odborných publikací, překlady dokumentace soudních a arbitrážních sporů.

KKCG: Mnohaleté komplexní překladatelské a tlumočnické služby, které odpovídají aktuálním potřebám zákazníka. V současnosti se jedná zejména o překlady právních textů, PR materiálů včetně korektur, webových prezentací a tlumočení jednání orgánů společností včetně zajištění tlumočnické techniky.

Commerzbank: Spolupráce na základě celosvětově platné rámcové smlouvy. Pravidelně zajišťované překlady pro českou pobočku, překlady v nejrůznějších jazykových kombinacích pro německou centrálu a několik evropských filiálek banky, například překlad rozsáhlé finanční dokumentace z angličtiny do brazilské portugalštiny.

Poptávka překladu

Cenovou kalkulaci vám zašleme v řádu několika hodin.


Požadované termíny

Kontaktní údaje