Firemní zákazníci

Firemní zákazníci – reklamní a marketingové agentury, mezinárodní advokátní kanceláře, banky a finanční instituce, české i nadnárodní obchodní a výrobní společnosti – tvoří základ portfolia našich zákazníků.

Pro tyto zákazníky je důležitá dlouhodobá spolupráce na základě vzájemné důvěry a dokonalé znalosti problematiky zákazníka.

Požadované služby zahrnují překlady jednotlivých dokumentů i komplexní jazykovou podporu při pořizovaní vícejazyčné dokumentace včetně správy jednotné terminologie. Překládané texty jsou velmi různorodé. Jedná se o korespondenci, smlouvy a finanční zprávy, dokumentaci produktů, reklamní kampaně či webové prezentace. Často se rovněž provádí aktualizace dříve vytvořených a přeložených dokumentů.

Podstatnou část služeb tvoří korektury.

Tlumočíme konference, semináře, školení, veškeré typy jednání a zasedání statutárních orgánů společností. Tlumočíme také při arbitrážích a soudních jednáních. Používáme špičkovou tlumočnickou a konferenční techniku.

Výběr překladatelů a korektorů

Od našich překladatelů a korektorů požadujeme více než dokonalé zvládnutí jazyka a překladatelské profese, musí mít také odbornou kvalifikaci pro danou problematiku. Samozřejmostí je, že každý zákazník má svůj stálý tým překladatelů a tlumočníků, kteří dokonale ovládají jeho firemní problematiku a terminologii.

Vybrané reference:

Příklady spolupráce:

T-Mobile: Spolupráce, která byla zahájena při přípravě nabídky na licenci mobilního operátora v polovině devadesátých let, trvá dodnes. V současnosti zajišťujeme zejména překlady právních dokumentů, odborných technických materiálů a marketingových textů včetně korektur.

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka: Komplexní překladatelské služby, zejména překlady odborných publikací, překlady dokumentace soudních a arbitrážních sporů.

KKCG: Mnohaleté komplexní překladatelské a tlumočnické služby, které odpovídají aktuálním potřebám zákazníka. V současnosti se jedná zejména o překlady právních textů, PR materiálů včetně korektur, webových prezentací a tlumočení jednání orgánů společností včetně zajištění tlumočnické techniky.

Commerzbank: Spolupráce na základě celosvětově platné rámcové smlouvy. Pravidelně zajišťované překlady pro českou pobočku, překlady v nejrůznějších jazykových kombinacích pro německou centrálu a několik evropských filiálek banky, například překlad rozsáhlé finanční dokumentace z angličtiny do brazilské portugalštiny.

Poptávka překladu

Cenovou kalkulaci vám zašleme v řádu několika hodin.

Požadované termíny

Kontaktní údaje

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.