Finance

Překládáme veškeré typy textů, které tento sektor požaduje: dokumentace finančních projektů a úvěrů, nejrůznější smlouvy a ujednání, prezentace a specifikace nabízených finančních produktů, podklady a dokumenty pro ČNB, výroční zprávy, zákony, vyhlášky a jiné obecně závazné předpisy.

Zajišťujeme rovněž tlumočení soudními tlumočníky, tlumočení jednání, seminářů a specializovaných školení nebo konferencí.

Výběr překladatelů a korektorů

Mezi našimi překladateli naleznete jazykově fundované právníky a diplomované překladatele s doplňkovým právním vzděláním, ekonomy a odborníky z dalších profesí, s osobní zkušeností v oborech, ze kterých překládají.

Překlady s ověřením – součástí překladu může být také jeho soudní ověření. Dlouhodobě spolupracujeme s prověřeným týmem soudních tlumočníků. Ověřené překlady procházejí speciální kontrolou, která prakticky eliminuje následné nepříjemnosti s drobnými formálními nepřesnostmi překladu. Rychlost vypracování ověřených překladů vás příjemně překvapí.

Systém bezpečnosti informací – chrání všechny důvěrné informace našich zákazníků proti ztrátě a zneužití v průběhu celého procesu vypracování překladu. Systém plně odpovídá požadavkům mezinárodní normy ISO/IEC 27001. Od ledna 2010 je v předepsaných intervalech certifikován nezávislým auditorem.

Našimi zákazníky jsou přední společnosti z celého finančního sektoru. Patří k nim velké banky a pojišťovny, fondy a obchodníci s cennými papíry a také leasingové společnosti.

Spolupracujeme rovněž se zákazníky z příbuzných oborů, například s auditory, daňovými poradci a zejména s advokátními kancelářemi.

Vybrané reference:

Příklady spolupráce:

Commerzbank AG: Spolupráce na základě celosvětově platné rámcové smlouvy. Pravidelně zajišťované překlady pro českou pobočku, překlady v nejrůznějších jazykových kombinacích pro německou centrálu a několik evropských filiálek banky, například překlad rozsáhlé finanční dokumentace z angličtiny do brazilské portugalštiny.

Expobank CZ: Komplexní dlouhodobá spolupráce v rámci České republiky zahrnující překlady nejrůznějších dokumentů včetně dokumentace produktů banky. Spolupráce byla zahájena s příchodem Dresdner Bank na český trh (v roce 1992) a pokračovala při změnách majitelů – BAWAG Bank CZ a.s. (v roce 2004), LBBW Bank CZ a.s. (v roce 2008) a Expobank CZ a.s. (v roce 2014).

Stavební spořitelna České spořitelny: Spolupráce byla zahájena při založení SSČS v roce 1994 a pokračuje dodnes. Zahrnuje překlady smluv a dokumentace produktů a podkladů pro jednání orgánů společnosti, tlumočení jednání orgánů společnosti, tlumočení celoevropské konference stavebních spořitelen organizované SSČS a pronájem tlumočnické techniky.

Poptávka překladu

Cenovou kalkulaci vám zašleme v řádu několika hodin.

Požadované termíny

Kontaktní údaje

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.