Překlady pro váš obor

Pro vytvoření kvalitního textu je nezbytně nutné, aby autor textu dobře znal problematiku, o které píše. Totéž platí pro překlady a překladatele. Jazyk každého oboru má navíc svá specifika. Ovládat řeč na úrovni rodilého mluvčího již dávno nestačí. Od roku 2005 se proto systematicky věnujeme překladatelským a tlumočnickým službám pro vybrané obory.

Od překladatelů a korektorů požadujeme kromě dokonalého zvládnutí jazyka a překladatelské profese také odbornou kvalifikaci a znalosti. V současnosti máme k dispozici špičkové překladatelské týmy pro řadu oborů.

Další obory

Dlouhodobě budujeme také týmy překladatelů a tlumočníků, kteří mají odbornou kvalifikaci i v automobilovém průmyslu, plynárenství, energetice a dalších oborech.