Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001: 2015

V roce 2005 jsme zavedli systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Norma ISO určuje, které činnosti musí společnost realizovat a jaké zdroje musí mít k dispozici. Systém managementu jakosti je předmětem trvalého a systematického zlepšování a odráží tak zvyšující se požadavky zákazníků a pozitivní změny probíhající v naší společnosti.

V dubnu 2018 jsme byli certifikováni podle nejnovějšího vydání této normy – ČSN EN ISO 9001:2015.

VIZE

Společnost poskytující komplexní překladatelské a tlumočnické služby nejvyšší jakosti a flexibility odpovídající potřebám zákazníka. Špičkové odborné úrovně dosahuje zejména nasazením odborníků příslušných profesí, propracovaným systémem řízení kvality a profesionální péčí o zákazníka.

Překladatelská agentura s vysokou kompetencí na překladatelských trzích Evropy, zejména na německém trhu, dlouhodobě budující kompetence ve všech světových jazycích, která je vyhledávaným partnerem (dodavatelem služeb) zákazníkům (překladatelským agenturám a firmám) z nejvyspělejších zemí světa, zejména v České republice a Německu.

Skupina, jejíž členové (jazyková škola, vzdělávací centrum a překladatelská agentura) poskytují jazykovou výuku firemním zákazníkům i veřejnosti na stejně vysoké úrovni, jakou nabízí u svých překladatelských a tlumočnických služeb.

Politika jakosti skupiny SPĚVÁČEK

Od svého založení v roce 1993 si klademe za cíl poskytovat komplexní služby nejvyšší kvality, které přesně odpovídají potřebám zákazníka. V roce 2005 jsme se zařadili mezi smluvní překladatelské agentury Rady Evropské unie. Mezi našimi stálými zákazníky jsou některé z největších evropských koncernů, bank a mezinárodních advokátních kanceláří. Chceme být vyhledávaným partnerem špičkových firem působících v našich stěžejních oborech, které ocení naši odbornou kompetenci.

Chceme být vyhledávaným partnerem zákazníků z nejvyspělejších zemí světa. Mezinárodní spolupráce a globalizace se staly každodenní samozřejmostí. Síť našich překladatelů a tlumočníků pokrývá celou Evropu a naleznete je také v zámoří.

Pro naše zákazníky chceme být kompetentním partnerem a pomocníkem ve všech jazykových otázkách. Chceme pro ně být jazykovou agenturou se zvláštním zaměřením právě na jejich obor. Stejně jako překladatelská agentura klade i jazyková škola zvláštní důraz na kvalitu.