Překlady a tlumočení Jazykové kurzy

Certifikát ČSN ISO/IEC 27001

Certifikát ISO 27001

Pro maximální bezpečnost vašich dat máme zaveden systém bezpečnosti informací podle normy ISO 27001.

Součástí naší každodenní práce je zacházení s důvěrnými informacemi našich zákazníků. Jejich ochraně dlouhodobě věnujeme maximální pozornost. Proto jsme zavedli certifikovaný systém řízení informační bezpečnosti (Information Security Management System) podle ISO 27001 a aplikovali jej na celý proces zpracování překladů, od převzetí zakázky přes vlastní překlad až po předání hotového překladu zákazníkovi a archivování dat.

V lednu 2010 úspěšně proběhla první certifikace implementovaného systému bezpečnosti informací nezávislým auditorem a následně každý rok probíhá recertifikace. Poslední recertifikace má platnost do roku 2022. Byli jsme první překladatelskou agenturou v České republice, která zavedla tento certifikovaný systém bezpečnosti zákaznických informací.

Systém ISMS doplňuje systémy řízení organizací, které pracují s velkým množstvím důležitých firemních a provozních informací v listinné i elektronické podobě a jejichž činnost závisí na využívání IT/IS. Z tohoto pohledu je ISMS bezpečnostní nadstavbou systému řízení kvality ISO 9001 a úzce souvisí s řízením rizik.